Dassault.se

Dassault.se - Mini-cad program - komplement till  Dassault Systèmes produkter - catiav4 - catiav5 - catiav6 - SolidWorks - SmarTeam

    Tel: 031-3121100 eller  E-post.  


Tre PLMprodukter blir en

Publicerad: PLMforum.com, 2009-05-06 22:38, länk här.

Dassault samlar det bästa från Smarteam, MatrixOne och Vplm i en enda produkt, Enovia v6. 
- Men vi har tagit lärdom, v5 och v6 kan användas helt parallellt, försäkrar Alex Zeltcer, globalt ansvarig för Smarteam, på besök i Stockholm.

Axel Zeltcer fyller från sin position i Israel flera roller inom Dassault Systèmes PLM. Bland annat har han det globala ansvaret för Smarteam, den av företagets PLM-mjukvaror som profilerats mot ”midmarket”, det vill säga de små och medelstora företagen. 

Profileringen har blivit en succé, säger Alex Zeltcer, med fler än 1500 implementationer per år de senaste åren och över 8 000 användare totalt.

För Dassault har det här handlat om att bygga upp en position på en marknad där till en början 85 procent av alla företag inte har något pdm-system alls, annat än möjligen i form av excel-filer i mappar på en server.

Konkurrensen ser också helt annorlunda ut, förutom de stora som PTC och Siemens PLM, finns här också en mängd lokala pdm-leverantörer att brottas mot. Men med ett express-paket, enkelt att installera och lära sig, med lite Catia design och basfunktionerna i plm, har Dassault alltså kommit en bit framåt.

Dock har den ekonomiska nedgången nu nått även Dassault Systèmes och försäljningen av just plm är det som minskat mest under det första kvartalet i år.

- Vi har drabbats av lågkonjunkturen, vi kan inte säga något annat, men vi har drabbats mindre än konkurrenterna, hävdar Alex Zeltcer.

Trots att implementationerna av v5 nu pågår för fullt ute hos kunderna och Dassault-folket lovar att utvecklingen av v5-plattformen kommer att fortsätta ett antal år till, så vill naturligtvis Alec Zeltcer missionera för den nya versionen v6 . Där har de tre plm-produkterna Enovia MatrixOne, Smarteam och Vplm, smälts samman till en enda – Enovia v6. En version som är anpassad även för de mindre företagens behov.

Och han försäkrar att man dragit lärdomar från övergången mellan v4 och v5.

- Den här gången har vi planerat för att företagen ska kunna använda båda versionerna parallellt, man kan prova  att använda v6 i ett projekt och flytta data mellan versionerna, säger han.

Det ska inte heller spela någon roll om det är Catia, SolidEdge eller Word man arbetar i, Enovia hanterar filer från dem alla.

- Vi har en dröm, en virtuell värld, exakt lik den verkliga, där produkter kan testas och värderas och där användaren kan uppleva en produkt innan den tillverkas - eller sitt hus innan det byggs. 3dVia är en viktiig pusselbit och v6-plattformen är ett första steg på väg mot den drömmen, säger han.

Men inget företag ska tvingas att byta plattform, såvitt man inte fortfarande jobbar i  v4, för den versionen  finns det inte längre något utveckling på och supporten ska enligt planerna upphöra 2011.

- Vill man jobba på samma sätt som man alltid har gjort kan man stanna i v5. De är ingen idé att migrera till v6 förrän man ser värdet av det, säger Alex Zeltcer.

  Monica Westman

 
 


Prisförfrågan direkt  enkelt HÄR!
 
Konferens/demo: Hängpilsg.6, V.FRÖLUNDA 
Nordic sales and support!
Ring gärna 031-3121100 
Int. call +46-31-290079
Övriga produkter - översikt:
www.pronordic.com

 

 

 

 

 

 

 

Pro|ENGINEER   nu enklare, snabbare & billigare
Pro/E - Windchill - Pro/IntraLink - PDMLink - Mechanica - FEM - ISDXII - MathCAD - Arbortext.
PTC - Product Lifecycle Management (PLM) Software - CAD-CAM-CAE-PDM-PDS-PLM - vi coachar 
Köp nytt, uppgradera även flerårsavtal och åter-aktivering gamla licenser. Finansiering/leasing /hyr-köp.
Välkomna med förfrågan  > Pro/E kontakt

 

www.3ds.com   http://www.3ds.com/se/

3DVIA är det nyaste av Dassault Systèmes 6 varumärken. Dess uppgift är att nå ut med 3D så att alla kan använda det i sitt dagliga liv, antingen på jobbet eller hemma, med hjälp av Internet. Vårt mål är att ge dig tillgång till ett kraftfullt 3D-verktyg. CAAV5

 

CATIA, Dassault Systèmes mest kända PLM-lösning är världens ledande lösning för produktkonstruktion. Den är avsedd för alla tillverkningsindustrier, från OEM-företag och deras leverantörskedjor till små oberoende tillverkare. 

 

SolidWorks

SolidWorks leder CAD-industrin med lättanvändlig 3D-programvara med vars hjälp man ger utbildning och stöd till ingenjörer och konstruktörer på deras väg mot morgondagens produktinnovation.

PLM 2.0 on V6 Platform

 

PLM 2.0 - PLM online för alla, är en 3D-miljö där alla och envar kan se och uppleva produkter virtuellt och där alla interaktioner genererar företagskunskap.

 

CATIA V5R19 uppvisar en fortsatt produktdynamik vad gäller V5 och driver de tekniska finesserna ännu längre. Den nya versionen ökar täckningen av terrängmodelleringsprocessen och konsoliderar konstruktionsprocessen för plastkomponenter. Den möjliggör kontextbaserad kompositkonstruktion och förbättrar verktygens produktivitet.  CATIA V5R19 förbättrar även arkiveringen på lång sikt med STEP transfer, och blir fullt kompatibel med Windows Vista.

 

DELMIA V5R19 - Utökad virtuell tillverkning och lösningar för verkstadsgolvet tack vare DS kraftfulla PLM och styrkan med partnerskapen.

 

De kombinerade ENOVIA-lösningarna i V5R19 har integrerad teknisk (VPLM och SmarTeam) och affärsinriktad processhantering  (MatrixOne), och är fullt kompatibla med ENOVIA V6.

 

3DVIA - vårt senaste varumärke för realistiska 3D-upplevelser - uttrycker ett tydligt engagemang för att sprida 3D-tekniken till nya användare, företag och konsumenter.

 

CATIA V5 R19 erbjuder alla OEM-företag och leverantörer möjligheten att rikta in sig på samma CATIA-utsläpp, vilket underlättar samarbetet och datautbytet. Nya funktionaliteter för 3D Master-processerna möjliggör en framtidsorienterad pappersfri konstruktionsprocess, speciellt på området för drivsystem.

 

CATIA V5R19 möjliggör en terrängmodelleringsprocess tack vare storskalig modellering av maskformiga ytor och volymfunktioner med hjälp av CATIA Shape Sculptor och CATIA Digitized Shape Editor. Denna programvara möjliggör modellering och planering av markytor samt terrängbearbetning, modellering av byggnadskonstruktioner på plats, liksom exakta grundkonstruktioner.

 

CATIA V5R19 förstärker plastgjutningsprocessen och förbättrar den industriella produktkommunikationen genom ett enkelt etikettsutförande och etikettsplacering med CATIA 2D Layout for 3D Design 

 

CATIA V5R19 påskyndar granskningsprocessen av komponent- och verktygskonstruktionen för att fastställa tillverkningsbarheten, speciellt för gjutnings- och formsprutningsprocesserna. Den nya funktionen för tjockleksanalys hos CATIA Cast & Forged Part Optimizer säkerställer att tjockleken möter kraven i tillverkningsprocessen för att förebygga och avhjälpa eventuella tillverkningsproblem.

 

Enkel, öppen, intelligent och anpassbar - till dig

CATIA V5R19 förbättrar den långsiktiga arkiveringen för flygindustrin
CATIA Step Core Interface innehåller de senaste metoderna rekommenderade av PROStep och PDES.inc för kontroll av STEP-överföringar.

 

påskyndar granskningsprocessen av komponent- och verktygskonstruktionen för att fastställa tillverkningsbarheten, speciellt för gjutnings- och formsprutningsprocesserna. Den nya funktionen för tjockleksanalys hos CATIA Cast & Forged Part Optimizer säkerställer att tjockleken möter kraven i tillverkningsprocessen för att förebygga och avhjälpa eventuella tillverkningsproblem.

 

PLM inom räckhåll

CATIA PLM Express industriella och företagsrelaterade behov så att du lätt kan ta ditt första steg mot företagsomvandling genom PLM. Du kan snabbt och lätt fastställa vilken lösning som passar dina behov bäst, och snabbt kunna minska utvecklingstiden och uppnå en snabb lönsamhet -  avgörande målsättningar för alla företag, oavsett verksamhetssektor.


CATIA PLM-Express: